student life

SKU 00002
120.00₪
In stock
1
Product Details


סטודנט לייף הוא היומן המושלם לסטודנטים ותלמידים, כי מי מאיתנו לא נכנס ללחץ בתוקפת המבחנים, התלבט שעות ממהלהבריז וכמה כוסות קפה הוא צריך כדי לשרוד את היום הארוך הזה.. סטודנט לייף יהיה העוזר הפרטי שלכם. יעזור לכם לעקוב אחרי כל המטלות, מבחנים ועבודות שיהיו לכם בתקופה הלחוצה. ניתן למלא בו גם את מערכת השעות, את ההגשות, הציונים וגם? כדי לעקוב אחרי ההוצאות וההכנסות שלכם


Save this product for later